roslinariusz.pl

roslinariusz.pl – ogród, rośliny, dom

ogrodzenie placu budowy
Budownictwo

Docelowe oraz tymczasowe ogrodzenie placu budowy

Zagospodarowanie terenu, na którym ma w przyszłości stanąć dom, obejmuje także ogrodzenie placu budowy. Każdy inwestor, który nie planuje wykonania od razu docelowego ogrodzenia działki, może zdecydować się na tymczasowe ogrodzenie.

Czy ogrodzenie placu budowy jest obowiązkowe?

Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami ogrodzenie placu budowy jest obowiązkowe. Dzięki temu utrudniony jest bowiem wstęp osobom niepożądanym, co w dużej mierze chroni przed nieumyślnymi wypadkami. Ponadto plac budowy jest dobrze zabezpieczony przed zniszczeniem oraz kradzieżą znajdujących się na nim materiałów budowlanych.

Odpowiedzialność za ogrodzenie placu budowy spoczywa na kierowniku budowy. To on powinien zlecić wykonanie ogrodzenia inwestorowi.

Ogrodzenie placu budowy tymczasowe oraz docelowe

Każdy inwestor może zdecydować się na postawienie
ogrodzenia tymczasowego. W przypadku posiadania dużej działki może on ograniczyć się tylko i wyłącznie do ogrodzenia miejsca budowy. Nie musi on od razu grodzić całego terenu.

Ważne jest to, aby wszystkie prace budowlane, włącznie z budową ogrodzenia oraz budynków tymczasowych, były wykonywane na terenie, który został zatwierdzony w projekcie budowlanym. W żadnym wypadku nie mogą one wykraczać poza jego granice.

Każde ogrodzenie tymczasowe powinno znajdować się w odległości nie mniejszej niż 1/10 wysokości wznoszonego budynku.

Decydując się na budowę domu można też zdecydować się postawienie ogrodzenia docelowego, które to powinno obejmować całą działkę. Jego wykonanie powinno być więc zawsze poprzedzone dokładnym wyznaczeniem granic.

Istotną wadą takiego rozwiązania jest ryzyko zniszczenia wzniesionego płotu podczas wykonywania poszczególnych prac budowlanych. W związku z tym ogrodzenie takie sprawdza się najlepiej w przypadku posiadania dużej działki, która zapewnia swobodne manewrowanie pojazdami dostawczymi oraz poszczególnymi maszynami budowlanymi.

Obowiązujące przepisy a ogrodzenie placu budowy

Każdy inwestor powinien wiedzieć o tym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami na budowę ogrodzenia nie trzeba uzyskać pozwolenia.
Obowiązujące prawo budowlane informuje o tym, że bez jakichkolwiek formalności można postawić na każdej posesji takie ogrodzenie, którego wysokość nie przekracza 2,20 m. Jest to niezależne od tego, czy działka znajduje się przy drodze publicznej, torach kolejowych, czy na innego typu placach.

Z kolei budowa ogrodzenia wyższego niż 2,2 m może być wykonywana wówczas, gdy upłynie 21 dni od zgłoszenia tego faktu do właściwego urzędu. Jeśli nie wniesie on sprzeciwu, to wówczas inwestor może rozpocząć budowę ogrodzenia.