roslinariusz.pl

roslinariusz.pl – ogród, rośliny, dom

Odwodnienia liniowe
Dom

Odwodnienia liniowe – dlaczego warto je stosować?

Zmieniający się klimat sprawia, że mamy do czynienia z większą ilością opadów deszczu niż dawniej. Należy to uwzględnić podczas projektowania i budowy domu lub drogi. Zabezpieczenie nieruchomości przed skutkami nadmiernych opadów jest ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa i komfortu eksploatacji wielu obiektów. W tym celu warto stosować odwodnienia liniowe.

Skuteczne odprowadzanie wody deszczowej

Zadaniem odwodnień liniowych jest gromadzenie wody deszczowej i odprowadzanie jej do systemu kanalizacji. Przeciwdziała to skutkom nadmiernych opadów deszczu powodujących szkody, których naprawa wymaga ponoszenia dużych kosztów. Przykładem są zalane piwnice lub uszkodzone ściany budynku mieszkalnego. Dzięki odwodnieniom liniowym miejsca takie jak drogi, stacje benzynowe lub parkingi podziemne są zabezpieczone przed zaleganiem wody opadowej i mogą dłużej zachować należyty stan techniczny.

Bezpieczeństwo na terenie nieruchomości

Odwodnienie liniowe zwykle składa się z kanału i rusztu, który kieruje wodę do kanalizacji, układów drenarskich, rowów melioracyjnych lub podziemnych zbiorników. Dzięki temu woda deszczowa może ominąć elementy zabudowy, które są wrażliwe na kontakt z wilgocią. Ponadto można w ten sposób zapobiegać tworzeniu się kałuż, które podczas niekorzystnych warunków pogodowych będą zamarzać. Pozwala to uzyskać wysoki poziom bezpieczeństwa dla ludzi i pojazdów przebywających na terenie nieruchomości.

Ochrona środowiska naturalnego

Od prawidłowo zamontowanych odwodnień liniowych zależy w dużej mierze komfort eksploatacji oraz żywotność dróg, urządzeń i wielu konstrukcji przemysłowych. Chronią one nawierzchnie i chodniki przed kontaktem z wodą, której nadmierna ilość może prowadzić do podtopienia i niewłaściwego funkcjonowania całego obiektu. Dzięki temu ograniczane jest ryzyko występowania awarii skutkujących zanieczyszczeniem środowiska naturalnego. Jest to więc rozwiązanie proekologiczne.

Dobór odpowiedniego materiału

Aby odwodnienia liniowe spełniły swoją funkcję, należy dobrać je przy uwzględnieniu ukształtowania terenu, średniej ilości opadów oraz przewidywanych obciążeń. Konstrukcja może być wykonana z różnych materiałów, w tym betonu, stali i tworzyw sztucznych. W szczególności warto zwrócić uwagę na polimerobeton, który składa się z żywicy syntetycznej oraz mieszanki piaskowo-żwirowej. Wyróżnia się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz znakomitą przyczepnością do innych materiałów.

Konstrukcje o uniwersalnym zastosowaniu

Wysokiej jakości odwodnienia można znaleźć w ofercie firmy Rurex. Można je stosować w miejscach o różnym przeznaczeniu, zarówno na terenie przyległym do domu, jak i obszarach, gdzie występuje duży ruch drogowy. Są to konstrukcje estetyczne, dlatego można z nich swobodnie korzystać również na obszarach zielonych. Oferowane odwodnienia liniowe charakteryzują się dużą wytrzymałością i żywotnością. Zapewnia to bezawaryjne funkcjonowanie przez długi czas, bez względu na rozmiar i przeznaczenie terenu.