roslinariusz.pl

roslinariusz.pl – ogród, rośliny, dom

harmonogramy budowlane
Lifestyle

Czym są i jak dzielimy harmonogramy budowlane?

Harmonogram budowlany jest planem pomagającym zorganizować i skontrolować prace budowlane na każdym ich etapie. Sporządzany jest on w formie wykresów lub tabeli.

Budowa harmonogramu budowlanego

Harmonogram zawiera wszystkie niezbędne informacje, które pomogą prawidłowo i optymalnie przeprowadzić pracę na budowie. Harmonogram składa się z trzech części, którymi są:
* zestawienie analityczne – jest to przedstawiona w formie tabeli część zawierająca obliczenia związane z pracami na budowie,
* zestawienie graficzne – zawiera informacje o poszczególnych etapach realizacji projektu przedstawione w dniach lub tygodniach. Zestawienie graficzne zaznaczone jest na harmonogramie poziomymi liniami, które określają skalę czasu. Wyróżnia się dwa rodzaje podziału, którymi są:
– podział na dni kalendarzowe, który podzielony jest na miesiące i uwzględnia dni wolne od pracy, które przypadają w dni robocze,
– podział na dni robocze, który nie uwzględnia takich świąt jak, np. 1 Maja,
* zestawienie sprawdzające – jest to połączenie danych zawartych w zestawieniu graficznym i analitycznym. Ma ono za zadanie określić czy firma posiada określone środki, czas oraz liczbę pracowników do wykonania wszystkich prac budowlanych.

Rodzaje harmonogramów budowlanych

Harmonogramy budowlane podzielić można na następujące rodzaje:
* rzeczowy zwany ogólnym – jest to podstawowy harmonogram, który graficznie przedstawia etapy planowanych prac. Na podstawie tego harmonogramu sporządzić można inne ich rodzaje,
* finansowy – przedstawia on koszty oraz wydatki wynikające z realizacji budowy w każdym jej etapie. Harmonogram ten pomaga zmieścić się w budżecie przeznaczonym na inwestycje oraz sprawnie nim zarządzać,
* rzeczowo – finansowy – jest on połączeniem harmonogramu finansowego oraz rzeczowego i określa jakie prace są do wykonania oraz ile potrzebnych będzie pieniędzy na wykonanie przedsięwzięcia,
* dostaw, zapasu oraz zużycia materiałów – harmonogram ten jest uzależniony od wielkości inwestycji i umożliwia rozsądne zarządzanie materiałami budowlanymi, dzięki czemu praca na budowie przebiegają sprawnie i bez przestojów,
* pracy maszyn i sprzętu – podczas jego sporządzania należy wziąć pod uwagę wydajność maszyn oraz ich dane logistyczne. Harmonogram ten pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, dzięki weryfikacji nadmiaru lub niedomiaru maszyn,
* zatrudnienia pracowników – ten harmonogram pozwala skontrolować ilość pracowników, którzy będą potrzebni na konkretnych etapach prac budowlanych. Pozwala zarządzać ludźmi na budowie i usprawniać ich pracę.